TIYATRO ULÜM HAKKINDA

Theater Ulüm, 1998 yılında Almanya’nın Ulm şehrinde kuruldu. Ulm Belediyesi tarafından desteklenen ve düzenli oyunların oynadığı tiyatroya ait bir salonu bulunan Theater Ulüm, aynı zamanda Güney Almanya’nın ilk ve tek profesonel Türk tiyatrosu olma özelliğini de taşımakta … Theater Ulüm’ün müzikli güldürü olarak hazırlanan oyunlarını gazeteci-yazar Aydın Engin yazıyor. Alman seyircilerin de oyunları izleyebilmesi için,…

„Sind Sie Ausländer, Nein, ich bin Türke“ (Yabancı mısınız, hayır Türküm)

Prömiyer 22.05.2022 Pazar günü, Saat 16.00 da theater ulüm komedi ve Almanca olan yeni oyununda, Almanya’da ki günlük yaşamda karşılaştığımız çeşitlilik, ayrımcılık ve insan hakları gibi bazı sorunlara, kollektif olarak Alman vatandaslığına geçmiş ve “biraz fazla entegre olmuş” tipik bir Türk ailesi olan Sivas’lı Daş ailesinin gözünden bakıyor. Yeni oyunu ile, karşılıklı entegrasyon yolunda gösterilen…

HOCHDEUTSCHtürkisch (Alter, was geht?)

HOCHDEUTSCHtürkisch  (Alter, was geht ?)  Türk Usulü Yüksek Almanca  (Moruk, ne iş ?) Theater Ulüm, müzikli güldürü ve Almanca olan yeni oyunu (Türk Usulü Yüksek Almanca) ile yine seyircilerini hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Bir taraftan Almanya`da son dönemlerde iyice çoğalan ırkçı, dışlayıcı ve yabancı düşmanı kışkırtıcı söylemlerin gözlemlendiği oyunda, diğer taraftan  59 yıllık göç tarihimiz…

Eyvah, Türkler geliyor!

Türkiye’nin EU ya giriş süreci ile ilgili olan oyunda, hem Türkiye’deki Türklerin EU dan beklentileri hem de EU üyesi ülkelerin Türkiye’ye karşı uyguladıkları çifte standartlar anlatılıyor. Türkiye ve EU 1960 senesinde nişan takti, ama bir türlü nikah kıyılamadı. Neden? Kim kimi aldatıyor? Kim istemiyor? Gibi soruların sorulduğu bu komedi oyununda, ulüm tiyatrosu iki taraftaki korku…

Bir Göç Masalı

Theater Ulüm’ün iki bölümlük yeni oyunu „Bir Göç Masalı“ göçün 50. yılını bir bayram olarak değil, kendilerini hala yabancı, hala uyumsuz ve hatta asalak  gören zihniyetle mücadele etmek zorunda kalan Türkiyeli göçmenlerin itirazlarını , duygularını ve tepkilerini çok tipik bir Türk ailesi olan Famile Dasch’ın gözünden ve dilinden aktarıyor. Sarrazin ve benzerlerinin estirdiği kıskırtma söylemine…

Familie Dasch im Urlaub

Theater Ulüm’ün dördüncü oyunu iki eksen üzerinde gelişiyor. Birincisinde, kırkıncı yılı geride bırakan göçün, Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmen kitlesinin yaşam alışkanlıklarındaki değişim işleniyor. Ikinci eksende ise, erkek egemen Türkiyeli kitlesindeki çifte standartlar ile AB üyesi ülkelerin Türkiye’ye yönelik çifte standart uygulamaları ele alınıyor. (Müzikli Güldürü) Yazan ve Yöneten: Aydın Engin Oynayanlar: Atilla Cansever Hatice Onar…

Memet Dasch – Vatandasch

Theater Ulüm’ün, ilk oyunu „Grüss Gott Memet“ te olduğu gibi bu oyunda da seyirciyi gülmekten kırıp geçiriyor. „Memet Daş Vatandaş“, bir önceki oyunun bıraktığı yerden başlıyor ve taze Alman vatandaşı olmuş Daş ailesinin günlük yaşamından seçilmiş olaylar ekseninde „vatandaşlık“ sorununu irdeliyor. Alman vatandaşlığını kırmızı EU pasaportu ile sağlık ve işsizlik sigortasına indirgeyen anlayışın sert bir…

Günter gider Mersin’e, Memet Daş tersine

Ulüm Tiyatrosu’nun yeni oyunu „Günter gider Mersin’e, Memet Daş tersine“ içiçe geçmiş iki aks üzerinde yürüyor. Birincisi iki farklı kültürün, Türk ve Alman kültürlerinin biraraya geldiklerinde ortaya çıkan çelişkileri, keza birinci kuşak göçmenlerle onların çocuklarının Alman yaşam biçimlerine yaklaşımlarındaki köklü farklılık anlatılıyor. Ikincisinde işe göçmenleri Alman vatandaşlığına geçmeye yöneltenlerin bir zamanlar Entegrasyon kavramıyla acıkladıkları tutumlarını…

Memet Dasch Deutsch-Danisch

Almanya’da doğup, büyüyen gençlerimizin „Nereye aitim?“ sorusuna yanıt arayan „Memet Dasch Deutsch-Danisch“ oyununda bir yandan „Leitkultur“ (öncü ya da üst kültür) tartışması yapılırken, bir yandan da özellikle yabancılara (bulundukları yabancı ülkenin vatandaşlığını almış olsalar bile) yönelik bürokratik engeller taslanıyor. (Müzikli Güldürü) Yazan ve Yöneten: Aydın Engin Oynayanlar: Atilla Cansever Hatice Onar Tuncay Colak Yeliz Onar…

Grüss Gott Memet

„Grüss Gott Memet“ oyununda hem Almanların çifte vatandaşlık konusundaki çifte standardı, hem de Türk ailelerin ne yardan vazgeçerim, ne de serden sağlamcılığı taslanıyor. Müzikli Güldürü olan oyun, ayrıca Almanya’daki göçmen işciler arasındaki kuşaklar çatışmasından, dil problemine kadar birçok sorunu kucaklıyor. (Müzikli Güldürü) Yazan ve Yöneten: Aydın Engin Oynayanlar: Atilla Cansever Hatice Onar Tuncay Colak Grafik:…