Memet Dasch – Vatandasch

on

Theater Ulüm’ün, ilk oyunu „Grüss Gott Memet“ te olduğu gibi bu oyunda da seyirciyi gülmekten kırıp geçiriyor. „Memet Daş Vatandaş“, bir önceki oyunun bıraktığı yerden başlıyor ve taze Alman vatandaşı olmuş Daş ailesinin günlük yaşamından seçilmiş olaylar ekseninde „vatandaşlık“ sorununu irdeliyor.

Alman vatandaşlığını kırmızı EU pasaportu ile sağlık ve işsizlik sigortasına indirgeyen anlayışın sert bir dille eleştirildiği oyunda, özellikle erkek egemen toplumun değerleriyle, yeni kazanılmış vatandaşlığın derin çelişkisi sergileniyor.

(Müzikli Güldürü)

Yazan ve Yöneten:
Aydın Engin

Oynayanlar:
Atilla Cansever
Hatice Onar
Ceyhun Polat
Yeliz Onar

Karikatur:
Muhsin Omurca

Graphik:
Erdoğan Karayel