Familie Dasch im Urlaub

on

Theater Ulüm’ün dördüncü oyunu iki eksen üzerinde gelişiyor. Birincisinde, kırkıncı yılı geride bırakan göçün, Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmen kitlesinin yaşam alışkanlıklarındaki değişim işleniyor. Ikinci eksende ise, erkek egemen Türkiyeli kitlesindeki çifte standartlar ile AB üyesi ülkelerin Türkiye’ye yönelik çifte standart uygulamaları ele alınıyor.


(Müzikli Güldürü)

Yazan ve Yöneten:
Aydın Engin

Oynayanlar:
Atilla Cansever
Hatice Onar
Ceyhun Polat

Grafik:
Erdoğan Karayel