Bir Göç Masalı

on

Theater Ulüm’ün iki bölümlük yeni oyunu „Bir Göç Masalı“ göçün 50. yılını bir bayram olarak değil, kendilerini hala yabancı, hala uyumsuz ve hatta asalak  gören zihniyetle mücadele etmek zorunda kalan Türkiyeli göçmenlerin itirazlarını , duygularını ve tepkilerini çok tipik bir Türk ailesi olan Famile Dasch’ın gözünden ve dilinden aktarıyor.

Sarrazin ve benzerlerinin estirdiği kıskırtma söylemine karşı seslerini duyuramayan, görüşlerini medyaya iletemeyen Memet Dasch’ın düzenlediği basın toplantısı aynı zamanda yabancı medyaya yönelik bir eleştri niteliğinde. Bu temaya paralel olarak yeni oyunumuz, 50 yıl önce başlayan göçün ilk yıllarında Max Frisch’in „Biz işgücü bekliyorduk, insanlar geldiler“ sözünün haklılığını ve isabetini gösteren skeçlerle birinci kuşak göçmenlerin traji komik serüvenleri sahneye taşınıyor.

Oyun sorunun sadece Türklerin Alman toplumuna integre olmasından ibaret olmadığını, Alman toplumunun da ülkelerinin bir göç, toplumu olduğunu ve bunun ülke için bir zenginlik anlamına geldiğini farketmeleri gereğine vurgu yapıyor. Theater Ulüm tüm bu konuları yeni oyununda da yine seyircilerini doyasıya güldürerek anlatıyor.


Yazan/Yöneten:
Aydın Engin

Oynayanlar:
Atilla Cansever
Hatice Onar
Ceyhun Polat
Yeliz Onar

Müzik : Bekir Yalovalı
Afis: Erdoğan Karayel